Browsing Tag

வெர்னர் ஹைசன்பர்க் பிறந்த தினம்

டிசம்பர் 5, வெர்னர் ஹைசன்பர்க் பிறந்த தினம்

டிசம்பர் 5, வெர்னர் ஹைசன்பர்க் பிறந்த தினம் குவாண்டம் இயக்கவியலை உருவாக்கும், ஹைசன்பர்க் நிலையில்லா (Uncertainty) கோட்பாட்டைக் கண்டறிந்த, நோபல் பரிசு பெற்ற வெர்னர் ஹைசன்பர்க்…
Read More...
https://ntrichy.com/ எங்களது புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துக் கொள்ளவேண்டுமா ? இல்லை ஆம்