Browsing Tag

லோக் அதாலத்

திருச்சியில் இன்று லோக் அதாலத் !

திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள நீதிமன்றங்களில் ஏப்ரல் 10 இன்று தேசிய சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழுவின் முயற்சியால் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் இன்று நடைபெற உள்ளது. இதில் திருச்சி…
Read More...