Browsing Tag

ரயில்வே அஞ்சலகம்

திருச்சியில் தேசிய அஞ்சல் வார நிறைவு  விழா

திருச்சியில்  தேசிய அஞ்சல் வார நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு, அஞ்சல் செயல்பாடுகளை குறிக்கும் வண்ணம் பழங்கால ரன்னர் முறை சிறப்பு அஞ்சல் உறையை வெளியிட்டு, அதை ரன்னர் பர்கத்பாஷா மூலம்…
Read More...