Browsing Tag

‘மகளிர் சக்தி விருது”

மகளிருக்கான தேசிய விருது தகுதியானோர் விண்ணப்பிக்கலாம்:

மகளிருக்கான தேசிய விருது தகுதியானோர் விண்ணப்பிக்கலாம்: மகளிருக்காக தனித்துவமான சேவை குறிப்பாக பின்தங்கிய மற்றும் பாதிப்படைந்துள்ள பெண்களுக்கான சேவை புரிபவர்களை அங்கீகரிக்கும்…
Read More...