Browsing Tag

நண்பர்களுடன் இணைந்து

மாற்றமாய் மாறிய மாணவி..! – மாணவி சிந்து

தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்பது இன்றைய சமூகத்தில் தேவையில்லை. தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லையெனில் உணவினை பகிர்வோம் என்பதே இன்றைய கால சூழலில்…
Read More...