Browsing Tag

தேசிய மாநில அளவிலான கோரிக்கைகள்

திருச்சி மாவட்டத்திற்கான கோரிக்கைகள்

 திருச்சிராப்பள்ளி சமூக நலக் கூட்டமைப்பு திருச்சி மாவட்டத்திற்கான கோரிக்கைகளை வேட்பாளர்களின் முன் வைக்கிறது. திருச்சி மாநகரில் அனைத்து வசதிகளுடன் ஒரு மையமான இடத்தில்…
Read More...