Browsing Tag

தேசிய நூலக வாரவிழா

தொட்டியம் கிளை நூலகத்தில் தேசிய நூலக வாரவிழா

17.11.2019 அன்று தொட்டியம் கிளை நூலகத்தில்  நூலக வாசகர் வட்டம் மற்றும் சிகரம் சதுரங்கம் அகடமி இணைந்து  52வது தேசிய நூலக வாரவிழாவை கொண்டாடினர். அன்று மாணவர்களுக்கு சதுரங்கப்போட்டியை…
Read More...