Browsing Tag

தேசிய அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சிக்கு தேர்வு

தேசிய அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சிக்கு மௌண்ட் சீயோன் சர்வதேசபள்ளிமாணவர்கள் தேர்வு

மாநிலஅளவில் உள்ள சிபிஎஸ்சி பள்ளிகளுக்கு இடையே அறிவியல் கண்காட்சி மதுரை மகாத்மா மாண்டிசோரி பள்ளியில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழகத்தின் பலமாவட்டங்களில் உள்ள சிபிஎஸ்சி பள்ளிகள்…
Read More...