Browsing Tag

திருச்சி தம்பதியினர்

ஆதரவற்ற நாய்களுக்கு உதவும் திருச்சி தம்பதியினர்

நாய்கள் மனிதனின் உற்ற தோழனாக இருப்பவை. மனித வாழ்வில் நாய்களின் பங்கினையும் அவற்றின் அன்பு மற்றும் விசுவாசத்தை அங்கீகரிக்கவும் வீடற்ற, ஆதரவற்ற தெருவோர நாய்களை பாதுகாக்கவும் தத்து…
Read More...