Browsing Tag

தாங்க முடியாத முழங்கால் வலியா? எலுமிச்சை இருக்கே

தாங்க முடியாத முழங்கால் வலியா? எலுமிச்சை இருக்கே 

தாங்க முடியாத முழங்கால் வலியா? எலுமிச்சை இருக்கே  எலும்புகள் தொடர்ச்சியாக தேய்மானம் அடையும் காரணமாக முழங்கால் மூட்டு வலி ஏற்படுகிறது. இப்பிரச்சனை வயதானவர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல்…
Read More...