Browsing Tag

தலைவர்

திருச்சியில் சைல்டுலைன் -1098 அமைப்பின் மூலம் தேசிய ‘குழந்தைகள் தின – வார நிகழ்ச்சிகளை…

திருச்சியில் சைல்டுலைன் -1098 அமைப்பின் மூலம் தேசிய 'குழந்தைகள் தின - வார நிகழ்ச்சிகளை மாவட்ட குழந்தைகள் நலத் தலைவர் துவக்கிவைத்தார். இந்தியாவில் இவ்வாண்டு 2019- ல்  குழந்தைகள்…
Read More...
https://ntrichy.com/ எங்களது புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துக் கொள்ளவேண்டுமா ? இல்லை ஆம்