Browsing Tag

தமிழ்நாட்டு இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வீரர் பி. கக்கன் நினைவு தினம்

தமிழ்நாட்டு இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வீரர் பி. கக்கன் நினைவு தினம்

தமிழ்நாட்டு இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வீரர் பி. கக்கன் நினைவு தினம் டிசம்பர் 23 தமிழ்நாட்டு இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வீரர் பி. கக்கன் P. Kakkan (சூன் 18, 1908– டிசம்பர் 23, 1981)…
Read More...
https://ntrichy.com/ எங்களது புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துக் கொள்ளவேண்டுமா ? இல்லை ஆம்