Browsing Tag

டிசம்பர் மாதம் 20-ஆம் தேதி

400 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வியாழன், சனி இரண்டு கோள்களும் இணையும் அரிய காட்சி:

400 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வியாழன், சனி ஆகிய இரண்டு கோள்களும் நெருங்கி இணையும் அரிய காட்சி. சூரிய மண்டலத்தில் சுமார் 400 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வியாழன், சனி ஆகிய இரண்டு கோள்களும்…
Read More...
https://ntrichy.com/ எங்களது புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துக் கொள்ளவேண்டுமா ? இல்லை ஆம்