Browsing Tag

சூத்திரஞானம் 16″

வன்மீக சித்தர் (பதினென் சித்தர்கள் – 4 )

வன்மீக சித்தரின் வாழ்வும் வாக்கும் வாழ்வு: வன்மீக சித்தர் பதினெண் சித்தர்களில் முதல் சித்தர். அவர் கலியுகம் ஆரம்பிக்கும் முன்பிருந்தே தமிழகத்தில் வாழ்ந்து வந்தவர்.…
Read More...
https://ntrichy.com/ எங்களது புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துக் கொள்ளவேண்டுமா ? இல்லை ஆம்