Browsing Tag

சுயசுகாதாரம் பற்றிய

திருச்சியில் பள்ளி மாணவிகளுக்கு தன்சுகாதார விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

பள்ளி மாணவிகளுக்கு தன்சுகாதாரம் மற்றும் மாதவிடாய் சுகாதார மேலாண்மைபற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி: பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின்  சமூகப்  பணித்துறை மற்றும் சேவை சைல்டுலைன் - 1098  …
Read More...
https://ntrichy.com/ எங்களது புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துக் கொள்ளவேண்டுமா ? இல்லை ஆம்