Browsing Tag

சுகமான வாழ்வு அருளும் சுகாசனப் பெருமாள் திருக்கோவில் திட்டக்குடி:

ஆலயம் அறிவோம் சுகமான வாழ்வு அருளும் சுகாசனப் பெருமாள் திருக்கோவில் திட்டக்குடி:

ஆலயம் அறிவோம் சுகமான வாழ்வு அருளும் சுகாசனப் பெருமாள் திருக்கோவில் திட்டக்குடி: திட்டக்குடியில் எழுந்தருளும் மூன்று நிலை பெருமாள் ஆலயங்களில் அமர்ந்த கோலம் கொண்ட கோவில் என்ற…
Read More...