Browsing Tag

சாத்திய கூறுகளை ஆராய்ந்த விளாதிமீர் இவனோவிச் வெர்னத்ஸ்கி நினைவு தினம்

சாத்திய கூறுகளை ஆராய்ந்த விளாதிமீர் இவனோவிச் வெர்னத்ஸ்கி நினைவு தினம்

 விளாதிமீர் இவனோவிச் வெர்னத்ஸ்கி நினைவு தினம் யுரேனியக் கனிமத் தாதுவினை முதன்முதலில் கண்டுபிடித்த, உயிரின் சாத்திய கூறுகளை ஆராய்ந்த விளாதிமீர் இவனோவிச் வெர்னத்ஸ்கி நினைவு தினம்…
Read More...