Browsing Tag

சர்வதேச நாய் தினம்

முஸ்தபா.. முஸ்தபா.. டோன்வொரி முஸ்தபா…. நானும் உன் தோழன் முஸ்தபா…

நாய்கள் மனிதனின் உற்ற தோழனாக இருப்பவை. மனித வாழ்வில் நாய்களின் பங்கினையும் அவற்றின் அன்பு மற்றும் விசுவாசத்தை அங்கீகரிக்கவும் வீடற்ற, ஆதரவற்ற தெருவோர நாய்களை பாதுகாக்கவும் தத்து…
Read More...