Browsing Tag

கார்னல் பல்கலைக் கழகம்

இந்தியா – புதிய கண்டுபிடிப்புகள் 5 இடங்கள் முன்னேற்றம்.!

சர்வதேச நாடுகளுக்கான புதிய கண்டுபிடிப்புகள் குறியீட்டில் இந்தியா ஐந்து இடங்கள் முன்னேறியுள்ளது. உலக நாடுகளின் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அதில் காணும் வெற்றிகள் குறித்து…
Read More...