Browsing Tag

எடமலைப்பட்டி

திருச்சி மாநகராட்சியின் 39வது வார்டு தற்போது 62-ஆக மாறியது ஏன்?

62வது வார்டு விவரங்கள் ஒதுக்கீடு -  பெண்களுக்கானது (தனி வார்டு) பழைய எண் 39 புதிய எண் 62                      திருச்சி மாநகராட்சி (2019) வார்டு 62-ல் இறுதி செய்யப்பட்ட…
Read More...