Browsing Tag

இசைக்கருவி

பிலிப்பைன்ஸ் பழங்குடியினரின் ”குபிங்” இசையை வாசிக்கும் சவுண்ட் மணி

பிலிப்பைன்ஸ் கிங்காங் இசைக்கருவியைப்பற்றி பேச இருக்கின்றோம். அதென்ன சவுண்ட் மணி? கல்லூரி நாட்களில் நண்பர்கள் விளையாட்டாக அழைத்தது. அப்படியே ஆகிவிட்டது. ஆனால் என்னுடைய பெயர்…
Read More...