Browsing Tag

ஆதி மகள்-4

ஆதி மகள்-4

தோழியை சந்திப்பதற்காக அப்பாவுடன் ஆட்டோவில் கிளம்பி வந்த காயத்ரிக்கு, மழையின் குளிர்ச்சியும், ஆதிக்கமும் அந்த நினைவையே மறக்கச் செய்திருந்தது. திடீரென நினைவு வந்தவளாய் மழை அதிகமா…
Read More...