Browsing Tag

ஆதிமகள் 10

ஆதிமகள் 10

விசாலி தன்னை வரவழைத்ததற்கான காரணத்தை காயத்ரி யோசித்துக்கொண்டிருக்கும்போதே, கரண் மாடியிலிருந்து இறங்கி இவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான். மிக அருகாமையில், விசாலியின் பக்கமாய்…
Read More...