Browsing Tag

அவசரம்

திருச்சியில் காலநிலை அவசரம் குறித்த தேசியளவிலான விவாதம் தொடக்கம்

திருச்சியில் காலநிலை அவசரம் குறித்த தேசியஅளவிலான விவாதம் தொடக்கம் காலநிலை அவசரம் என்னும் தலைப்பில் தேசிய அளவில் கல்லூரி மாணவா், மாணவிகளிடையே குழு விவாதம் திருச்சியில்…
Read More...