Browsing Tag

அதிக கோபம்

மன உளைச்சலே நோய்களின் மூல காரணி

மன உளைச்சல் என்பது ஒவ்வொரு வயதினருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சூழ்நிலைகளுக்குத் தகுந்தாற் போல் மாறுபடும். அந்த அந்த வயதில் ஏற்படக்கூடிய உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகளை கையாள தெரியாமல்…
Read More...