ஒரு கவிதை உங்களுக்காக….

0
1

சம்பவங்களிலிருந்து

என்னை நீக்கிவிட்டால்

சவமாகி விடுவேன்

 

2

என் எழுத்தின்

பிசுபிசுப்புக் குறித்து

நீங்கள் ஏதும்

புகார் செய்ய வேண்டாம்

அது வியர்வை

 

பிறருக்கு ஆறுதல்

சொல்லும்போது

அதில் கொஞ்சம்

நமக்கும் தேவைப்படுகிறது

 

உள்ளே எரியும் நெருப்பு தான்

என்னை

சாம்பலாக்காமல் வைத்திருக்கிறது

 

அவசரமாக

உண்டு முடிக்கிறீர்கள்

இலையிலேயே இருக்கிறது

மீதிப் பசி

 

மெழுகுவர்த்தியை

ஊதி அணைத்த பின்

இருளும் நானும்

உறங்கப் போனோம்

 

– ராஜா சந்திரசேகர் (மிதக்கும் யானை )

(அனுப்பியவர் ஸ்ரீரங்கம் திருநாவுக்கரசு)

 

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.