திருச்சி மாநகராட்சியின் புதிதாக வரையறுக்கப்பட்ட வார்டு-31

பழைய எண்- 20, 21 புதிய எண்- 31

0
1

திருச்சி மாநகராட்சி 20, 21 வார்டு தற்போது 31ஆக மாறியது ஏன்?

வார்டு 31-ல் இறுதி செய்யப்பட்ட (2019) வாக்குச்சாவடி பட்டியலில் அடங்கிய தெருக்களின் பெயர்கள்

(திருச்சி மாநகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல்-2019 -21-வது வார்டு விவரங்கள்

2

இந்த வார்டு பொதுப்பெண்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

சந்தனபுரம், சின்ன ஒட்டத்தெரு, தஞ்சாவூர் ரோடு வடக்கு, தஞ்சாவூர் ரோடு தெற்கு, ஒருக்கட்டான் மலை ரோடு. கல்பாளையம், பென்சனர் தெரு, வள்ளுவர் தெரு, பெரியபாளையம், பெரியபாளையம் உபசந்து 1, பெரியபாளையம் உபசந்து 2, ஒரு கட்டான் மலைத் தெரு, வரகனேரி அக்ரஹாரம், தாயுமானபுரம்,

 அந்தோணியார் கோவில் தெரு, அந்தோணியார் கோவில் தெரு உபசந்து 1, அந்தோணியார் கோவில் தெரு உபசந்து 2, அந்தோணியார் கோவில் தெரு உபசந்து 3, வரகனேரி கடைவீதி, வரகனேரி முதல் தெரு, வரகனேரி கடைவீதி உபசந்து 1, வரகனேரி கடைவீதி உபசந்து 2, வரகனேரி கடைவீதி உபசந்து 3,

வரகனேரி கடைவீதி உபசந்து 4, வடக்கு பிள்ளையார் கோவில் தெரு, தஞ்சாவூர் ரோடு வடக்கு, வடக்கு பிள்ளையார் கோவில் தெரு உபசந்து, தெற்கு பிள்ளையார் கோவில் தெரு, வரகனேரி நடுத்தெரு, தஞ்சாவூர் ரோடு தெற்கு, தெற்கு பிள்ளையார் கோவில் தெரு உபசந்து, வரகனேரி நடுத்தெரு உபசந்து 1, வரகனேரி நடுத்தெரு உபசந்து 2,

தஞ்சாவூர் ரோடு தெற்கு உபசந்து 1, தஞ்சாவூர் ரோடு தெற்கு உபசந்து 2, பெரியார் நகர், பெரியார் நகர் உபசந்து 1, பெரியார் நகர் உபசந்து 2, பெரியார் நகர் உபசந்து 3, பெரியார் நகர் உபசந்து 4, பெரியார் நகர் உபசந்து 5, குழுமி ரோடு, நித்தியானந்தபுரம் வடக்குத் தெரு, நித்தியானந்தபுரம் மேற்குத் தெரு, நித்தியானந்தபுரம் உபசந்து, நித்தியானந்தபுரம் நடுத் தெரு, நித்தியானந்தபுரம் கிழக்குத் தெரு, நித்தியானந்தபுரம் தெற்குத் தெரு.

 

2011ம் ஆண்டில் போட்டியிட்டவர்களின் விவரம்

இந்திரா வை-காங்.-359-டெபாசிட் இழந்தார்

சத்யா செ-பிஜேபி-115-டெபாசிட் இழந்தார்

சம்சாத் பேகம் பி-திமுக-1650-தேர்வு செய்யப்பட்டார்

தில்சாத் பேகம் சு-அதிமுக-1218-தேர்வு செய்யப்படவில்லை

மதினா பேகம் ஜ-தேமுதிக-583-டெபாசிட் இழந்தார்      

வாக்குச்சாவடியின் விவரம்

மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி வரகனேரி தெற்கு முஸ்லீம் தெரு, மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி வரகனேரி வடக்கு ஒருக்கட்டான் மலை சாலை, ஆர்.சி.புனிதசேவியர் ஆரம்பப்பள்ளி வரகனேரி கடைவீதி, செயின்ட் மேரிஸ் நர்சரி மற்றும் துவக்கப்பள்ளி இருதயபுரம்.

 

 

 

 

 

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.