திருச்சி மாநகராட்சியின் புதிதாக வரையறுக்கப்பட்ட வார்டு -42

பழைய எண் 63 புதிய எண் 42

0
1

திருச்சி மாநகராட்சியின் 63வது வார்டு தற்போது 42-ஆக மாறியது ஏன்?

பழைய எண் 63 புதிய எண் 42

திருச்சி மாநகராட்சி 42வது வார்டு விவரங்கள்

2

இது பொது (தனி) வார்டாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

வார்டு 42-ல் இறுதி செய்யப்பட்ட (2019) வாக்குச்சாவடி பட்டியலில் அடங்கிய தெருக்களின் பெயர்கள்

எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மஞ்சத்திடல் வடக்குத் தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விக்னேஷ் நகர் முதல் தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விக்னேஷ் நகர் 2வது தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விக்னேஷ் நகர் 3வது தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விக்னேஷ் நகர் 4வது தெரு,

எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விக்னேஷ் நகர் 5வது தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விக்னேஷ் நகர் 6வது தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விக்னேஷ் நகர் 7வது தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) செபஸ்தியார் கோவில் தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.)

மற்றும் (ஊ)ரெட்டியார் கோவில் தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) எல்.ஐ.சி.நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பிள்ளையார் கோவில் தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கள்ளர் தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)சந்தோஷ் நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.)

மற்றும் (ஊ) பிள்ளையார் நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாரியம்மன் குாவில் தெரு, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கலைவாணர் நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பிரியங்கா நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விவுக் நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)ஸ்ரீராம் நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும்

(ஊ)எறும்பீஸ்வரர் நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)அம்மன் நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கோகுல நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விக்னேஷ் நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தியாராஜா நகர், எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ராஜ் நகர்,

எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)ஏ.வி.எம்.ஜோதி, எல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சக்தி நகர், ஆலத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காந்தி சாலை, ஆலத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நேதாஜி தெரு, ஆலத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம், ஆலத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூங்கோவில் முதல் தெரு, ஆலத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூங்கோவில் 2ம் தெரு,

ஆலத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தனலெட்சுமி நகர், ஆலத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பாலா நகர், ஆலத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஏ.ஆர்.என்.அவென்யூ, ஆலத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அம்மன் நகர் விஸ்தரிப்பு, அக்ரஹாரம், கீழகல்கண்டார் கோட்டை (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி தெரு,

கீழகல்கண்டார் கோட்டை (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்பேத்கார் தெரு, கீழகல்கண்டார் கோட்டை (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  பெரியார் தெரு, கீழகல்கண்டார் கோட்டை (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுத் தெரு,

கீழகல்கண்டார் கோட்டை (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாலெட்சுமி நகர், கீழகல்கண்டார் கோட்டை (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனாட்சி நகர்.

2011ம் ஆண்டில் போட்டியிட்டவர்களின் விவரம்

அங்கமுத்து எம்-காங்-773               டெபாசிட் இழந்தார்

அருள்மொழி நீ-திமுக-1817-தேர்வு செய்யப்படவில்லை

குணசீலன் என்-தேமுதிக-1259-தேர்வு செய்யப்படவில்லை

சந்திரசேகரன் எம்-பாமக-40-டெபாசிட் இழந்தார்

சாக்ரடீஸ் தி                -மதிமுக-448-டெபாசிட் இழந்தார்

நடராஜன் எஸ்-பிஎஸ்பி-105-டெபாசிட் இழந்தார்

ராஜசெழியன் வீ-சுயே-656-டெபாசிட் இழந்தார்

வேல்முருகன் பெ-அதிமுக-1917-தேர்வு செய்யப்பட்டார்

வாக்குச்சாவடியின் விவரம்

மஞ்சத்திடல் கெட்டி மெத்தை கட்டிடம் பகுதி மேற்கு, பிள்ளையார் கோவல் தெரு, மஞ்சத்திடல், கெட்டி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, மஞ்சத்திடல் எல்லக்குடி, புதிய கெட்டி மெத்தை கட்டிடம்,

வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, மஞ்சத்திடல் எல்லக்குடி, புதிய கெட்டி மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது தெற்கு பகுதி, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் தெற்கு பார்த்த வகுப்பறை எண்.1,

கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் தெற்கு பார்த்த வகுப்பறை எண்.2, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் தெற்கு பார்த்த வகுப்பறை எண்.3,  ஆலத்தூர் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்,

ஆலத்தூர் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது ஓட்டுக் கட்டிடம், கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த வகுப்பறை எண்.4, வடக்கு பக்க கெட்டி மெத்தை கட்டிடம் (புது கட்டிடம்), வடக்கு பக்க கெட்டி மெத்தை கட்டிடம் (புது கட்டிடம்)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.