திருச்சி என்ஐடியில் ஸ்வச் பாரத் கிளீன் கேம்பஸ்

0
1

திருச்சி என்ஐடியில்  ஸ்வச் பாரத் பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக மாணவர் நலன் மற்றும் கிளீன் கேம்பஸ்க்கான பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட்டது. மாணவர் நலத்துறை டீன் குமரேசன் துவக்கி வைத்தார். விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும், மக்களைத் திரட்டுவதும், அவர்களை உறுதி செய்வதும்,  முக்கியமாக கழிவுகளை சுத்தம் செய்வதில் ஈடுபாடு,  ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் ஒழிப்பது இதன் நோக்கமாகும்.

வளாகம் முழுவதும் சுத்தம் செய்வதில் மாணவர்கள் ஈடுபட்டனர்.  மாணவர் கழகங்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் என ஒரு நெட்வொர்க் மூலம் இதனை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.