திருச்சியில் (8/10/2021) இன்றைய சினிமா

0
1

திருச்சியில் (8/10/2021) இன்றைய சினிமா

 

8/10/2021  –  வெள்ளிக்கிழமை 

LA Sona Mina Movie Schedule

2

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : சிவகுமாரின் சபதம்

Screen – 1

நேரம் : 11.45 AM, 2.50 PM, 6.25 PM, 10.30 PM

படம் :  ருத்ர தாண்டவம்

Screen – 2

நேரம் : 11.25 AM, 3.00 PM, 6.35 PM, 10.10 PM

படம் : The Boss Baby  – Tamil

Screen – 3

நேரம் : 11.55 AM, 6.45 PM

படம் : A quiet place 2

Screen – 3

நேரம் : 3.10 PM, 10.20 PM

படம் :  கோடியில் ஒருவன்

Screen – 4

நேரம் : 2.55 PM, 6.40 PM,

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.