என் கணவர்… மகாகவி பாரதியாரின் மனைவி திருமதி செல்லம்மாள் பாரதியின் உரை பாகம் – 1 :

என் கணவர்… மகாகவி பாரதியாரின் மனைவி திருமதி செல்லம்மாள் பாரதியின் உரை: என் கணவர் நான் படித்தவளல்ல ஆயினும் மகாகவியுடன் எனது எழு வயது முதல் முப்பத்திரண்டு வயது வரை வாழும் பாக்கியம் பெற்றிருந்தேன் , அவருக்குபமுண்டாக்கும் கலை தெரியாது . என் க வயிற்றுப்பாட்டுக்காகத் தமிழ்த் தொண்டு செய்யவில்லை . அவர் எழுதிய பாடல்களை விற்று ஒரு லாபமும் பெறவில்லை . ஆர அமர உட்கார்ந்து யோசித்துக் கவிதை எழுதமாட்டார் . இரவோபகலோ , வீட்டிலோ … Continue reading என் கணவர்… மகாகவி பாரதியாரின் மனைவி திருமதி செல்லம்மாள் பாரதியின் உரை பாகம் – 1 :