திருச்சியில் (3/10/2021) இன்றைய சினிமா

0

திருச்சியில் (3/10/2021) இன்றைய சினிமா

 

3/10/2021  –  ஞாயிற்றுக்கிழமை 

LA Sona Mina Movie Schedule

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : சிவகுமாரின் சபதம்

Screen – 1

நேரம் : 11.35 AM, 2.45 PM, 6.25 PM, 10.35 PM

படம் :  ருத்ர தாண்டவம்

Screen – 2

நேரம் : 11.25 AM, 3.00 PM, 6.35 PM, 10.10 PM

படம் :  கோடியில் ஒருவன்

Screen – 3

நேரம் : 11.55 AM, 6.45 PM,

படம் :  பேய் மாமா

Screen – 3

நேரம் : 3.10 PM, 10.40 PM

படம் : No time to Die – Tamil

Screen – 4

நேரம் : 11.15 AM, 2.55 PM, 6.40 PM, 10.20 PM

 

LA Maris  Movie Schedule

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் :  சிவகுமாரின் சபதம்

MARIS

நேரம் : 11.40 AM, 3.10 PM, 6.40 PM, 10.30 PM

 

படம் : ருத்ர தாண்டவம்

Rock

நேரம் : 11.15 AM, 6.20 PM

 

படம் : No time to Die – Tamil

Rock

நேரம் : 2.50 PM, 10.10 PM

 

படம் : No time to Die – Tamil

Fort

நேரம் : 11.30 PM, 6.50 PM

படம் : ருத்ர தாண்டவம்

Fort

நேரம் : 3.00 PM, 10.40 PM

படம் : jungle cruise – tamil

Studio

நேரம் : 11.50 PM, 6.30 PM

படம் : கோடியில் ஒருவன்

Studio

நேரம் : 2.40 PM, 10.40 PM

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.