திருச்சியில் (2/09/2021) இன்றைய சினிமா

0

திருச்சியில் (2/09/2021) இன்றைய சினிமா

 

2/09/2021  –   வியாழக்கிழமை

LA Sona Mina Movie Schedule

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் :  தி கான்ஜீரிங்

Screen – 1

நேரம் : 11.20 AM, 2.30 PM, 6.25 PM, 9.50 PM

படம் :  chehre

Screen – 2

நேரம் : 11.40 AM, 2.45 PM, 6.45 PM,  9.45 PM

படம் :  கர்ணன்

Screen – 3

நேரம் : 11.30 AM, 2.40 PM, 6.40 PM,  9.55 PM

LA Maris  Movie Schedule

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் :   Bell bottom

Rock

நேரம் : 11.20 AM, 2.30 PM, 6.30 PM,  9.50 PM

படம் : தி கான்ஜீரிங்

Maris

நேரம் : 11.40 AM, 2.50 PM, 6.50 PM,  9.40 PM

படம் :  கர்ணன்

Fort

நேரம் : 11.20 AM, 2.40 PM, 6.30 PM,  9.30 PM

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.