திருச்சியில் இன்றைய (11/08/2021) வேலைவாய்ப்புகள்:

0

திருச்சியில் இன்றைய (11/08/2021) வேலைவாய்ப்புகள்:

1) நிறுவனத்தின் பெயர்:  RMC Hospital

பதவி:

1. Diploma Nursing : Fresh / Exp

2.ANM & Health Assistant : Fresh / Exp

3. Billing : B.Com ( Female only )

4. OT Technician : Fresh / Exp

5. Anasthesia Tech : Fresh / Exp

நேர்காணல் நடைபெறும் நாள் மற்றும் நேரம் :

11.08.2021 to 12.08.2021

11.00 AM to 2.00 PM

நேர்காணல் நடைபெறும் இடம்:

RMC Hospital, No.9 , Kumaran Nagar Main road , Vayalur road , Near Kumarain nagar Bus Stop , Trichy – 620017 .

Email : rathnamedicalcentre@gmail.com Web : www.rathnamedicalcentre.com

மேலும் விபரங்களுக்கு: 

Phone : 0431-2775001 / 2775002 ,

Cell : 70944 – 33727

 

நிறுவனத்தின் பெயர்: Brindavan Vidyalaya Matric Hr . Sec . School

பதவி: Teacher

Qualification: Female Graduates with Master’s Degree & B.Ed. , ,

Subjects :

1. English , Tamil , Maths , Physics, Biology & Zoology

2. P.E. Teacher with B.P.Ed. ,

மேலும் விபரங்களுக்கு: 

Brindavan Vidyalaya Matric Hr . Sec . School ,  Louis Nagar , Ambikapuram , Trichy – 4 .

Ph .: 2447390

E – mail : jobsabrindavanschool.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.