திருச்சியில் (11.06.2021) காய்ச்சல் பரிசோதனை முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்கள்: 

0
திருச்சியில் (11.06.2021) காய்ச்சல் பரிசோதனை முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்கள்: 
காலை 11.06.2021
‌சந்தா 1
சந்தா 2
வார்டு எண்.26 செபஸ்தியார் கோவில் தெரு, காஜாபேட்டை, வார்டு எண்.27 செந்தண்ணீர்புரம் மருந்தகம், வார்டு எண்.44 ரோஜாவனம், வார்டு எண்.58 வண்டிகாரத் தெரு, வார்டு எண்.53 கீழத்தெரு, வார்டு எண்.50 வெள்ளாளர் தெரு, வார்டு எண்.4 அலகிரிபுரம், வார்டு எண்.3 வி.எஸ் மஹால், கீழ அடைவலஞ்சான் தெரு, வார்டு எண்.37 வசந்தா நகர், வார்டு எண்.43 கல்லுக்குழி, வார்டு எண்.11 மலைக்கோட்டை மருந்தகம், வார்டு எண்.31 காவேரி நகர் பஸ் ஸ்டாப், வார்டு எண்.40 செல்வ விநாயகர் கோவில் தெரு, எடலைப்பட்டிபுதூர், வார்டு எண்.55 புது வெள்ளாளர் தெரு, வார்டு எண்.62 பாரதிதாசன் நகர், வார்டு எண்.12 அண்ணா தெரு, வார்டு எண்.64 பகவதிபுரம்.
மாலை 11.06.2021
வார்டு எண்.26 ஆலம் தெரு, வார்டு எண்.27 செந்தண்ணீர்புரம் அங்கன்வாடி மையம், வார்டு எண்.44 ரெயில்வே ஸ்டேசன் தண்ணீர் தொட்டி, வார்டு எண்.60 பனிக்கன் தெரு, வார்டு எண்.53 சண்முகா நகர் நலச்சங்கம், வார்டு எண்.50 காவல்காரத் தெரு, வார்டு எண்.4 அழகிரிவுரம், வார்டு எண்.3 கீழ அடைவலஞ்சான் தெரு, வார்டு எண்.43 மாரியம்மன் கோவில் தெரு, கல்லுக்குழி, வார்டு எண்.11 மலைக்கோட்டை மருந்தகம், வார்டு எண்.21 பெரியார் நகர், நித்தியானந்தபுரம், வார்டு எண்.40 பிள்ளையார்கோவில் தெரு, எடலைப்பட்டிபுதூர், வார்டு எண்.55 வைக்கோல்கார தெரு, வார்டு எண்.62 பாத்திமாபுரம், வார்டு எண்.12 நெரு தெரு, வார்டு எண்.64 வ.உ.சி நகர்

Leave A Reply

Your email address will not be published.