திருச்சியில் திமுக, அதிமுக பெற்ற தபால் ஓட்டுகள்:

0

திருச்சியில் திமுக அதிமுக பெற்ற தபால் ஓட்டுகள்:

திருச்சி கிழக்கு

தி.மு.க.- 1,657

அ.தி.மு.க.- 396

திருச்சி மேற்கு

தி.மு.க.- 2,115

அ.தி.மு.க.- 392

ஸ்ரீரங்கம்

தி.மு.க.- 1,895

அ.தி.மு.க. 858

திருவெறும்பூர்

தி.மு.க. – 1,751

அ.தி.மு.க. – 418

லால்குடி

food

தி.மு.க. – 1,650

அ.தி.மு.க.- 353

மணப்பாறை

தி.மு.க.- 1,873

அ.தி.மு.க.- 701

முசிறி

தி.மு.க.- 2,137

அ.தி.மு.க.- 609

மண்ணச்சநல்லூர்

தி.மு.க. – 1,883

அ.தி.மு.க. – 350

துறையூர்

தி.மு.க.- 1,984

அ.தி.மு.க. – 458

gif 4

Leave A Reply

Your email address will not be published.