திருச்சி மாவட்டத்தில் 1,490 வாக்குச்சாவடிகள் வெப்கேமரா மூலம் கண்காணிக்க ஏற்பாடு

0

திருச்சி மாவட்டத்தில் திருச்சி கிழக்கு, திருச்சி மேற்கு, ஸ்ரீரங்கம், திருவெறும்பூர், மணப்பாறை, மண்ணச்சநல்லூர், லால்குடி, முசிறி, துறையூர் ஆகிய 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 23 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 745. இவர்களில் ஆண்கள் 11,35,780. பெண் வாக்காளர்கள் 12,02,728. இதர வாக்காளர்கள் 237.

1,490 வாக்குச்சாவடிகளில் வெப்கேமரா பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது. 3,292 வாக்குச்சாவடிகளிலும் 5,688 மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களும், 3,950 கட்டுப்பாட்டு கருவிகளும், வாக்காளர் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும் 4,247 விவிபேட் கருவிகளும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன. தேர்தல் பணியில் 15,143 பணியாளர்களும், 188 நுண்பார்வையாளர்களும், 215 மண்டல அலுவலர்களும் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள்.

தொகுதிவாரியாக வாக்காளர்கள், வாக்குச்சாவடி மற்றும் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள், பணியாளர்கள் விவரம் வருமாறு:-

மணப்பாறையில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,89,512, வாக்குச்சாவடிகள் 410, பதற்றமானவை-19, வெப்கேமரா 186. மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் 984, கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 492, விவிபேட் 529. பணியாளர்கள் 1,886. மண்டல அலுவலர்கள் 27.

ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 3,11,484. வாக்குச்சாவடிகள் 440, பதற்றமானவை -22, வெப் கேமரா 198, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் 528, கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 528, விவிபேட் 568, பணியாளர்கள் 2,024, நுண்பார்வையாளர்கள் 26, மண்டல அலுவலர்கள் 31.

திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,69,132. வாக்குச்சாவடிகள் 379, பதற்றமானவை -29, வெப் கேமரா 160, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் 455, கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 455, விவிபேட் 489, பணியாளர்கள் 1743, நுண்பார்வையாளர்கள் 33, மண்டல அலுவலர்கள் 20.

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,54,992. வாக்குச்சாவடிகள் 366, பதற்றமானவை -25, வெப் கேமரா 158, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் 878, கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 439, விவிபேட் 472, பணியாளர்கள் 1,684, நுண்பார்வையாளர்கள் 29, மண்டல அலுவலர்கள் 21.

திருவெறும்பூர் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,93,003. வாக்குச்சாவடிகள் 414, பதற்றமானவை -33, வெப் கேமரா 174, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் 497, கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 497, விவிபேட் 534, பணியாளர்கள் 1,904, நுண்பார்வையாளர்கள் 37, மண்டல அலுவலர்கள் 23.

லால்குடி தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,17,837. வாக்குச்சாவடிகள் 300, பதற்றமானவை -8, வெப் கேமரா 142, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் 360, கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 360, விவிபேட் 387,பணியாளர்கள் 1,380, நுண்பார்வையாளர்கள் 11, மண்டல அலுவலர்கள் 23.

மண்ணச்சநல்லூரில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,44,043. வாக்குச்சாவடிகள் 341, பதற்றமானவை -7, வெப் கேமரா 162, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் 818, கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 409, விவிபேட் 440,பணியாளர்கள் 1,569 நுண்பார்வையாளர்கள் 11, மண்டல அலுவலர்கள் 24.

முசிறியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,32,654. வாக்குச்சாவடிகள் 332, பதற்றமானவை -7, வெப் கேமரா 159, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் 796, கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 398, விவிபேட் 428,பணியாளர்கள் 1,527 நுண்பார்வையாளர்கள் 10, மண்டல அலுவலர்கள் 22.

துறையூரில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,26,088. வாக்குச்சாவடிகள் 310, பதற்றமானவை -5, வெப் கேமரா -150, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் 372, கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 372, விவிபேட் 400,பணியாளர்கள் 1,426. நுண்பார்வையாளர்கள் 8, மண்டல அலுவலர்கள் 24.

Leave A Reply

Your email address will not be published.