திருச்சியில் (4/03/2021) இன்றைய சினிமா

0
1

திருச்சியில் (4/03/2021) இன்றைய சினிமா

 

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

2

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620 001

4/03/2021  –   வியாழக்கிழமை

 

இன்றைய காட்சிகள்:

4

படம் :   காலஸ்

நேரம் : 11.00 AM, 1.45 PM, 4.45  PM, 7.45 PM, 10.30 PM

 

படம் :  சக்ரா

நேரம் : 11.00 AM, 1.30 PM, 4.30  PM, 7.30 PM, 10.30 PM

 

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.