திருச்சியில் (19/02/2021) இன்றைய சினிமா

0
1 full

திருச்சியில் (19/02/2021) இன்றைய சினிமா

 

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

2 full

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620 001

19/02/2021 –  வெள்ளிக்கிழமை

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் :  சக்ரா

Screen – 1

நேரம் : 11.00 AM, 1.30 PM, 4.30 PM, 7.30PM, 10.30 PM

படம் : கமலி From நடுக்காவேரி

Screen – 2

நேரம் :  11.00 AM,  1.45 PM, 7.45 PM

படம் :   செம திமிரு

Screen – 2

நேரம் :  4.45 PM, 10.30 PM

 

3 half

Leave A Reply

Your email address will not be published.