திருச்சியில் (6/02/2021) இன்றைய சினிமா:

0
full

திருச்சியில் (6/02/2021) இன்றைய சினிமா:

 

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

poster

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620 001

6/02/2021 –   சனிக்கிழமை

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் :  ZOMBIE REDDY

Screen – 1

நேரம் : 1.30 PM

படம் :  ட்ரிப்

ukr

Screen – 1

நேரம் :  11.00 AM, 4.30 PM, 7.30 PM, 10.30 PM

படம் : MASTER

Screen – 2

நேரம் :  10.45 AM, 1.45 PM

படம் : MONSTER HUNDER

Screen – 2

நேரம் :  4.45 PM, 7.45 PM, 10.45 PM

half 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.