திருச்சியில் (2/02/2021) இன்றைய சினிமா:

0
1 full

திருச்சியில் (2/02/2021) இன்றைய சினிமா:

 

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

2 full

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620 001

2/02/2021 –  செவ்வாய் கிழமை

 

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : கபடதாரி

Screen – 1

நேரம் : 10.45 PM,  1.45 PM, 4.45 PM, 7.45  PM, 10.30 PM

படம் : MASTER

Screen – 2

நேரம் :  11.00 PM, 2.30 PM, 6.30 PM, 10.15 PM

3 half

Leave A Reply

Your email address will not be published.