திருச்சியில் (28/01/2021) இன்றைய சினிமா:

0

திருச்சியில் (28/01/2021) இன்றைய சினிமா:

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

‌சந்தா 1

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620 001

28/01/2021 –  வியாழக்கிழமை

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : MASTER

சந்தா 2

Screen – 1

நேரம் : 10.45 PM,  2.30 PM, 6.00 PM, 10.00 PM

படம் : MASTER

Screen – 2

நேரம் :  12.00 PM, 3.30 PM, 7.00 PM, 10.30 PM

Leave A Reply

Your email address will not be published.