திருச்சியில் விடுப்பு அளிக்காத 138 நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை:

0
full

திருச்சியில் விடுப்பு அளிக்காத 138 நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை:

half 2

தேசிய விடுமுறை நாளான குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று (26/01/2021) திருச்சி மாவட்ட அலுவலக எல்லையில் உள்ள 182 நிறுவனங்களில் திருச்சி தொழிலாளர் துறை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில், தேசிய விடுமுறை நாளில் விடுப்பு அளிக்காத 132 நிறுவனங்கள் கண்டறியப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும், தேசிய விடுமுறை நாட்களில் தொழிலாளர்களுக்கு விடுப்பு அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது 1958ம் ஆண்டு தமிழ் நாடு தொழில் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று திருச்சி தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் தங்கராசு எச்சரித்துள்ளார்.

half 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.