திருச்சியில் (25/01/2021) இன்றைய சினிமா:

0
1 full

திருச்சியில் (25/01/2021) இன்றைய சினிமா:

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

2 full

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620 001

25/01/2021 –  திங்கட்கிழமை

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : MASTER

Screen – 1

நேரம் : 10.45 PM,  2.15 PM, 6.15 PM, 10.00 PM

படம் : MASTER

Screen – 2

நேரம் :  1.15 PM, 4.30  PM, 7.45 PM

3 half

Leave A Reply

Your email address will not be published.