திருச்சியில் (21/01/2021) இன்றைய சினிமா:

0
full

திருச்சியில் (21/01/2021) இன்றைய சினிமா:

 

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

poster

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620 001

21/01/2021 –  வியாழக்கிழமை

 

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : MASTER

ukr

Screen – 1

நேரம் : 10.45 PM,  2.15 PM, 6.15 PM, 10.00 PM

படம் : MASTER

Screen – 2

நேரம் :  11.00 PM, 2.30 PM, 6.30 PM, 10.15 PM

half 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.