திருச்சியில் (9/01/2021) இன்றைய சினிமா:

0
full

திருச்சியில் (9/01/2021) இன்றைய சினிமா:

 

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

poster

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620 001

9/01/2021  –  சனிக்கிழமை

 

இன்றைய காட்சிகள்:

ukr

படம் : KRACK

நேரம் : 11.00 AM, 1.45 PM,  4.45 PM, 7.45 PM, 10.45 PM

படம் : கிரேட் ஃபாதர்

நேரம் : 11.00 AM, 1.45 PM, 4.45 PM, 7.45 PM, 10.30 PM

 

 

 

 

 

 

half 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.