திருச்சியில் (5/01/2021) இன்றைய சினிமா:

0
1 full

திருச்சியில் (5/01/2021) இன்றைய சினிமா:

 

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

2 full

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620 001

5/01/2021  –  செவ்வாய்க்கிழமை

 

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : THE GREAT FATHER

நேரம் : 11.00 AM, 1.30 PM, 4.30 PM, 7.30 PM, 10.30 PM

படம் : பேய் இருக்க பயமேன்

நேரம் : 11.00 AM, 1.45 PM,  4.45 PM, 7.45 PM, 10.30 PM

 

 

 

 

 

3 half

Leave A Reply

Your email address will not be published.