டிசம்பர் 5 உலக மண் தினம்

0
Business trichy

டிசம்பர் 5 உலக மண் தினம்

மண்ணையும், பல்லுயிரையும் பாதுகாக்க உலக மண் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. மண் நிர்வாகத்திற்கு அதிகரித்துவரும் சவால்களை எதிர்கொள்வதன் மூலம், உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு (FAO) பிரச்சாரம் செய்கிறது. மண்ணை உயிருடன் வைத்திருங்கள், மண்ணின் பல்லுயிரியலைப் பாதுகாக்கவும் ” ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் மனித நல்வாழ்வைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Rashinee album

உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களை மண்ணின் ஆரோக்கியத்தை விரைவாக மேம்படுத்துவதில் ஊக்குவிப்பதன் மூலம், இப் பிரச்சாரம் மண்ணின் பல்லுயிர் இழப்பை எதிர்த்துப் போராடுவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நாம் விரைவாக செயல்படவில்லை என்றால், மண் ஆபத்தான விகிதத்தில் தொடர்ந்து பாதிக்கப்படும், இது உலகளாவிய உணவு விநியோகம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பை அச்சுறுத்துகிறது.

Image

உலக மண் தினம் (WSD) ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி ஆரோக்கியமான மண்ணின் முக்கியத்துவத்தில் கவனம் செலுத்துவதற்கும், மண் வளங்களை நிலையான நிர்வாகத்திற்கு ஆதரிப்பதற்கும் நடத்தப்படுகிறது. மண்ணைக் கொண்டாடுவதற்கான சர்வதேச நாள் 2002 ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச மண் அறிவியல் ஒன்றியம் (IUSS) பரிந்துரைத்தது. தாய்லாந்து இராச்சியத்தின் தலைமையிலும், உலகளாவிய மண் கூட்டாட்சியின் கட்டமைப்பின்கீழ், உலகளவில் WSD ஐ முறையாக நிறுவ FAO ஆதரித்தது. FAO மாநாடு ஜூன் 2013 இல் உலக மண் தினத்தை ஒருமனதாக ஒப்புதல் அளித்தது மற்றும் 68 வது ஐ.நா பொதுச் சபையில் அதன் உத்தியோகபூர்வ தத்தெடுப்பைக் கோரியது. டிசம்பர் 2013 இல், ஐ.நா பொதுச் சபை 5 டிசம்பர் 2014 முதல் அதிகாரப்பூர்வ உலக மண் தினமாக நியமித்தது.

இந்த முயற்சியின் முக்கிய ஆதரவாளர்களில் ஒருவரான தாய்லாந்து மன்னர் மறைந்த எச்.எம். மன்னர் பூமிபோல் ஆடுல்யாதேஜின் உத்தியோகபூர்வ பிறந்தநாளுடன் ஒத்திருப்பதால் டிசம்பர் 5 தேதி தேர்வு செய்யப்பட்டது. மண் ஒரு வாழ்க்கை வளமாகும், இது நமது கிரகத்தின் பல்லுயிர் பெருக்கத்தில் 25% க்கும் அதிகமாக உள்ளது. 80% தாவர இனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது 1% மண் நுண்ணுயிரிகள் மட்டுமே தற்போது அறியப் படுகின்றன என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 90% உயிரினங்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் ஒரு பகுதியை மண்ணில் வாழ்கின்றன அல்லது செலவிடுகின்றன. வரலாற்றில் டிசம்பர் 5 உலக மண் தினம் என்பதை திருச்சிராப்பள்ளி அமிர்தம் சமூக சேவை அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் விஜயகுமார் எடுத்துரைத்தார்

Ukr

Leave A Reply

Your email address will not be published.