திருச்சியில் (3/12/2020) இன்றைய சினிமா :

0
Business trichy

திருச்சியில் (3/12/2020) இன்றைய சினிமா :

 

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

loan point

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620001

nammalvar

3/12/2020 –  வியாழன் கிழமை

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : காவல்துறை உங்கள் நண்பன்

web designer

நேரம் :11.00 AM, , 1.30 PM, 4.30 PM, 7.30 PM

 

படம் : தௌலத்

நேரம் :  11.00 AM,  4.45 PM

 

படம் : ஆர்வகோளாறு

நேரம் :  1.45 PM,  7.45 PM

IAS academy

Leave A Reply

Your email address will not be published.