திருச்சியில் (28/11/2020) இன்றைய சினிமா :

0
full

திருச்சியில் (28/11/2020) இன்றைய சினிமா :

 

மங்களம் சினிமாஸ்

மங்கலம் டவர், எண் -9, ரெனால்ட்ஸ் ரோடு,

poster

கன்டோன்மென்ட், திருச்சி – 620001

28/11/2020 –  சனிக்கிழமை

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : காவல்துறை உங்கள் நண்பன்

நேரம் :4.30 PM, , 7.30PM

ukr

படம் : ஆர்வகோளாறு

நேரம் :  1.45 PM,  7.45 PM

 

படம் : அல்டி

நேரம் :  4.30 PM,  7.30 PM

படம் : தௌலத்

நேரம் :  1.45 AM, 7.45 PM

 

half 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.